× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit header afbeelding

'Autodelen: met groeiend aanbod en gebruik dubbel duurzaam op weg'

Spreker(s)

Wiebe Janssen (MInisterie van Infrastructuur en Waterstaat)
Betty de Boer (GreenDeal Autodelen II)
Steven van Noten (Deloitte Belgium)
Wouter de Wit (Deloitte Nederland)

Omschrijving

Hoeveel autodelers zijn er nu, hoeveel deelauto's delen zij en hoe groot is het aandeel elektrisch in de deelvloot? In de sessie blikken we terug op 3 jaar Greendeal Autodelen II en Citydeal elektrische deelmobiliteit. Welke partijen zijn betrokken bij die groei van autodelen en wat is het effect op het (stedelijk) reisgedrag? Hoe heeft de komst van autodelen het denken over parkeernormen bij nieuwbouwprojecten veranderd? Autodelen draagt bij aan meerdere beleidsdoelen van Rijk en gemeenten. Het draagt bij aan duurzamer reisgedrag én kan zorgen voor versnelde verduurzaming van het wagenpark richting zero-emissie. We blikken samen vooruit: hoe groot kan autodelen worden tussen nu en 2030 en wat is daar voor nodig van alle betrokkenen? Een kijkje in de praktijk: in 2020-2021 werd een groep gemeenten getraind bij het vormgeven van lokaal beleid voor autodelen, met steun vanuit het EU programma SRSP (DG REFORM). Hoe heeft dit gemeenten geholpen bij het invullen van hun rol en de opschaling van autodelen?
Tot slot gaan we in gesprek: tijd voor vragen en om samen vooruit te kijken. Wat kunnen deelnemers vanuit eigen rol doen om transitie naar autodelen te versnellen?

Type sessie

Werkatelier

Wanneer

maandag 15 november 2021 van 11:15 tot 12:15 uur


naar boven