× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit header afbeelding

Het monster in de bek kijken...

Spreker(s)

Rik Braams (PhD-kandidaat / Ministerie IenW)

Omschrijving

Bij duurzaamheidstransities gaat het niet om kleine aanpassingen. Het hele systeem, met alle domeinen, partijen, actoren en geldstromen moet anders worden ingericht en ook snel. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals het voorkómen van willekeur, en zorg voor rechtmatigheid en doelmatigheid zijn belangrijk in een democratisch bestel, maar ze houden systeemverandering tegen. Dit geeft ongemak. De duurzaamheidstransitie kent winnaars en verliezers. De transitie naar duurzame mobiliteit is socio-technische transitie, die over verschillende domeinen in de samenleving heen over. Hoe houden we koers en bepalen we winnaars en verliezers?

Type sessie

Debat

Wanneer

maandag 15 november 2021 van 11:15 tot 12:15 uur


naar boven