× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit header afbeelding

Samen bouwen aan slimme, duurzame steden

Omschrijving

Een miljoen nieuwe woningen in de komende tien jaar. Voldoende woningen voor starters en mensen met een laag inkomen, die circulair en energiearm gebouwd worden en die op een energiezuinige manier kunnen verwarmen, koelen en ventileren. Ook de klimaat- en stikstofproblematiek vraagt om forse veranderingen. De druk op de toch al schaarse ruimte in Nederland neemt alleen maar verder toe, ook op wegen, spoor, fietspaden en stoep.
Hoe krijgen we al deze veranderingen succesvol op straat gerealiseerd? Waar beginnen we en hoe voorkomen we dat de ene oplossing (een nieuwe woonwijk) de andere (verduurzaming, toegankelijkheid) in de weg zit?

Rijk, regio's, provincies en gemeenten staan aan de lat voor deze ingrijpende veranderingen, waarbij diverse opgaven (groei van de stad, kwaliteit van de openbare ruimte, klimaat en mobiliteit, sociale verbanden, ecologie), die allemaal aanspraak maken op dezelfde schaarse ruimte, veel meer in samenhang en daarmee effectiever, duurzamer en effici├źnter moeten worden opgepakt.

We moeten anders kijken naar hoe we steden kunnen inrichten en verdichten, op zo'n manier dat mensen er ook in de toekomst graag willen wonen, werken en ontspannen. Onderdeel daarvan is ook een andere kijk op hoe we omgaan met mobiliteit. En dat dan ook ├ęcht anders doen.

Type sessie

Werkatelier

Wanneer

maandag 15 november 2021 van 14:30 tot 15:30 uur


naar boven