× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Break-outsessie 3: Europese emissiehandelssysteem (ETS)

Deze sessie terug kijken

Informatie over deze sessie

Spreker
Niels Redeker (Ministerie Economische Zaken en Klimaat)

Moderator
Kees Hansma (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Omschrijving
In de EU Strategie wordt gepleit voor eerlijke en efficiƫnte beprijzing in mobiliteit. In alle modaliteiten moet - in samenhang - het principe worden ingevoerd dat de vervuiler en/of de gebruiker betaalt. Al vaker is geopperd dat het Europese emissiehandelssysteem (ETS) uitgebreid zou kunnen worden naar mobiliteit. De Europese Commissie heeft dit idee wederom benoemd in de EU Strategie, maar heeft nog geen uitspraken gedaan over hoe dit er uit zou moeten komen te zien en op welke spelers dit systeem precies van toepassing zou zijn. Het kabinet heeft al vaker reserves aangegeven bij het voorstel om wegvervoer onder het ETS te brengen, maar staat er voor open een concrete uitwerking te bekijken. Noodzakelijk voorwaarde is dat een ETS-uitbreiding aanvullend werkt op - en niet in de weg staat van - beleid dat bewezen heeft bijgedragen aan de CO2-reductie in deze sector. Daarbij denkt het kabinet aan onder meer CO2-normen voor voertuigen, normering van hernieuwbare energie in transport (via RED II), actief fietsbeleid en accijnzen op brandstoffen. Graag gaan wij met u in gesprek over de kansen en risico's die u ziet bij uitbreiding van ETS naar wegvervoer. Hoe zou dit moeten worden ingericht? Welke consequenties heeft dit? En zou

Type sessie
Breakout

Wanneer
maandag 15 februari 2021 van 15:25 tot 16:05 uur


naar boven