× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit header afbeelding

Verduurzaming van het wagenpark in de reinigingsbranche; beelden vanuit de praktijk.

Spreker(s)

Hans Brink (RWS)

Omschrijving

Waar loop je in de praktijk tegenaan bij verduurzaming van het wagenpark? Welke keuzes ga je maken? Wat zijn de ervaringen met de inzet van bijvoorbeeld batterij elektrische of waterstof elektrische vuilniswagens? Welke rol spelen transitiebrandstoffen zoals HVO?
Tijdens een panelgesprek met wagenparkbeheerders en adviseurs gaan we in op deze en nog diverse andere vragen. Uiteraard biedt dit ook u dé kans om vragen aan het panel te stellen.
Deze paneldiscussie is een van de activiteiten die wij vanuit het convenant duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche uitvoeren. Dit convenant ondersteunt deelnemers met haar ambitie om verder te verduurzamen en biedt een platform om ervaringen te delen.

Type sessie

Paneldiscussie

Wanneer

maandag 15 november 2021 van 11:15 tot 12:15 uur


naar boven