× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit header afbeelding

Nederland rijp voor electric road systems?

Spreker(s)

Arjan van Vliet (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Marcel Hoogwout (ICTU)

Omschrijving

Ongeveer 72 procent van de uitstoot van broeikasgassen in het Europees transport wordt veroorzaakt door vervoer over de weg, en deze uitstoot neemt nog steeds toe. Binnen het wegvervoer is het zware wegtransport de grootste CO2-uitstoter. Daar is dus de meeste winst te behalen richting het klimaatdoel van 2030. In het Klimaatakkoord is het streven opgenomen dat de CO2-besparing die op achterland- en internationaal vervoer gerealiseerd dient te worden 30% ten opzichte van 1995 is.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna "IenW") zet daarom in op het stimuleren van Zero Emissie (ZE) vrachtwagens. De bekendste ZE-technologie├źn zijn waterstof-elektrisch en batterij-elektrische trucks, die in de huidige prognoses van de Europese Commissie en het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) een rol zullen vervullen bij de toekomstige verduurzaming.
Vrachtwagens met ERS hebben een veel kleinere batterij nodig voor de stukken die ze niet op bovenleiding rijden. Voor deze stukken kunnen ze eventueel ook op traditionele of alternatieve brandstoffen rijden. In deze sessie gaan peilen we in hoeverre partijen open staan voor een living lab waarin een proeftraject op een Nederlandse weg van bovenleiding wordt voorzien.

Type sessie

Debat

Wanneer

maandag 15 november 2021 van 11:15 tot 12:15 uur


naar boven