× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Break-outsessie 2: Brandstofbeleid

Deze sessie terug kijken

Informatie over deze sessie

Spreker
Colette Alma (Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord)

Moderator
Alexia Michel (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Omschrijving
Een omslag van voertuigen met fossiele verbrandingsmotoren naar emissieloze mobiliteit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Op weg naar een volledig emissieloos mobiliteitssysteem in 2050 hebben we daarom nog een aantal jaar duurzame, hernieuwbare brandstoffen nodig, op de middellange termijn vooral voor zwaar wegvervoer, lucht- en scheepvaart. Hoewel deze alternatieve brandstoffen in 2050 helemaal uitgefaseerd moeten zijn, helpen ze in de tussentijd om CO2-emissies flink te reduceren. Nederland heeft hoge aanvullende ambities bovenop de bepalingen van de Europese regulering RED II-richtlijn (Renewable Energy Directive) gesteld om het tempo hoog te houden en CO2 zo snel mogelijk te reduceren. Wat betekenen die hoge ambities voor brandstofleveranciers, de autobranche en consumenten in Nederland? Waarvoor moet Nederland volgens u pleiten bij de herziening van de RED II in juni van dit jaar?

Type sessie
Breakout

Wanneer
maandag 15 februari 2021 van 15:25 tot 16:05 uur


naar boven